Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Handle hos Mestermøbler > Angrerett
angrerettloven av 21. desember Nr. 105 2000.
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kjøper har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dette gjelder bare for ordrer som er bestilt over internett. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt for internettsalg, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi skriftlig melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. For at angreretten skal kunne benyttes må varen(e) være innpakket i original embalasje og uten synlig skade ved en eventuell retur av vare(r).

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Ordren produseres på din bestilling. Dette regnes som et tilvirkningskjøp etter Angrerettslovens § 16 1.ledd som gir rett til dekning av kostnadene vi har blitt påført for arbeid og medgåtte materialer, om man benytter angrerett på en slik vare. Dette medfører bl.a at alle salongordrer regnes som tilvirkningskjøp og alle spisestuemøbler.

For spesieskjøp oppgitt i "Særskilt avtale" mellom kjøper og selger fraskriver forbruker seg retten til å angre kjøpet.
Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern