Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
Nyttig informasjon om mbelstoff > Kunstfiber
Regeneratfibrer. Av regeneratfibrene er det i frste rekke viskose (rayon, cellull) som blir brukt til mbelstoff. Enkelte mbelstoff tilvirkes utelukkende av viskose, andre mbelstoff tilvirkes av blandingsgarn av enten bomull-ull eller syntetiske fibrer og viskose. Viskose fremstilles som stapelfiber og som filamentfiber. I mbelstoff anvendes i frste rekke stapelfiber av ull-lignende type, det vil si forholdsvis grove og lange stapelfibrer. Viskose er en svakere fiber enn bomull og svekkes ytterligere i vt tilstand. Styrketapet kan bli opp til 40%. Tekstilvarer av viskose kan ikke p samme mte som bomullsvarer gjres krympefrie ved en mekanisk krympeprosess som f.eks. Sanfor. For gjre varer av viskose dimensjonsstabile, m de behandles med kunstharpiks. En slik harpiksbehandling reduserer stoffets styrke og i betraktning av at viskose allerede er en svak fiber, forverrer harpiksbehandlingen forholdet. Kunstharpiksbehandling av mbelstoffer i viskose er derfor ikke anbefale. Generelt kan en si at mbelstoffer i viskose ikke kan vaskes p grunn av fare for krymping. Viskosefibrer leveres i blank og i matt utfrelse. Blanke fibre har god motstand mot lysnedbrytning, matte fibre har drlig motstand. Viskose har drlig motstand mot krlling, og et mbelstoff som har ftt skrukker har vanskelig for ta seg igjen.
Det forhold at viskose taper styrke i vt tilstand kan ha stor praktisk betydning for et mbelstoff, srlig hvor vangene er trukket og hvor fuktige hender kan gi gnidende slitasje.
Generelt kan en si at et mbel med forholdsvis harde vanger som er trukket med et mbelstoff i viskose kan ha kort levetid. Det finnes imidlertid regenererte cellulosefibrer som har bedre vtstyrke enn ordinr viskose og som av den grunn vil sta bedre mot denne form for slitasje. Fibre av denne type gar under familienavnet Modal.

Syntetiske fibrer som tilhrer samme generiske gruppe eller familie har ogs nre beslektede kjemiske og fysikalske egenskaper, men syntetiske fibre som ikke tilhrer samme familie, kan ha varierende egenskaper. Innenfor en og samme generiske fibergruppe forekommer det en rekke handelsnavn, f.eks. innenfor familien akryl: Acrilan, Orlon, Courtelle, Dralon. Praktisk sett kan man si at det har liten betydning hvilken av disse fibre mbelstoffet bestr av, all den tid samtlige er innregistrerte varemerker eller handelsnavn p akrylfibrer. En kan derimot ikke sette likhetstegn mellom terylen og dralon fordi Terylene er et innregistrert varemerke for en polyesterfiber, og dralon et innregistrert varemerke for en akrylfiber. Disse fibre har derfor enkelte ulike egenskaper. De hovedgrupper av syntetiske fibre som forekommer i mbelstoffer er:
akryl, polyamid, polyester, polypropylen, modakryler og fibre som er blandet med forskjellige fiberdannende komponenter. Av disse benyttes akrylfibrer i strre utstrekning enn de vrige fibrene. Selv om de forskjellige syntetiske fibergrupper har innbyrdes forskjellige egenskaper, har de ogs en del felles trekk nr en sammenligner de med regeneratfibrer og naturfibrer. Dette gjelder blant annet hy strekk- og slitasjestyrke, god motstand mot krlling i trr og vt tilstand, lav fuktighetsabsorbering, god motstand mot krymping ved gjennomvting, angripes ikke av mll, jordslag og bakterier. De syntetiske fibre har p den annen side flgende generelle minustegn:
risiko for nupping eller pilling hos vevnader der garnet er tilvirket av stapelfibrer, har evne til trekke til seg stv og skitt p grunn av elektrostatisk oppladning, smeltehull oppstr ved berring av sigarettglr. Selv om de syntetiske fibrene har enkelte felles trekk nr en sammenligner de med naturfibrene, kan en grovt sett sette de tre viktigste syntetiske fibre i flgende rangordning:

Motstand mot slitasje:
Motstand mot nedbryting av sollys:
Motstand mot pilling:
Motstand mot krlling:
Motstand mot elektrostatisk oppladning:

Polyamid, polyester, akryl
Akryl, polyester, polyamid
Akryl, polyester, polyamid
Polyester, akryl, polyamid
Polyamid, akryl, polyester

En m her vre oppmerksom p at mbelstoffer som er fremstilt av disse forskjellige syntetiske tekstilfibrer ikke ndvendigvis fr samme rangordning som ovenfor, fordi fibermaterialet ikke er den eneste faktor i bildet. Garntype, sno, binding, trdtetthet og etterbehandling er faktorer som i sterk grad vil innvirke p mbelstoffets egenskaper. De minusfaktorer et fibermateriale mtte ha, kan i mange tilfeller motvirkes ved riktig valg av konstruksjonsmte og/eller etterbehandling.
Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2023 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern