Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Nyttig informasjon om møbelstoff > Kunstfiber
Regeneratfibrer. Av regeneratfibrene er det i første rekke viskose (rayon, cellull) som blir brukt til møbelstoff. Enkelte møbelstoff tilvirkes utelukkende av viskose, andre møbelstoff tilvirkes av blandingsgarn av enten bomull-ull eller syntetiske fibrer og viskose. Viskose fremstilles som stapelfiber og som filamentfiber. I møbelstoff anvendes i første rekke stapelfiber av ull-lignende type, det vil si forholdsvis grove og lange stapelfibrer. Viskose er en svakere fiber enn bomull og svekkes ytterligere i våt tilstand. Styrketapet kan bli opp til 40%. Tekstilvarer av viskose kan ikke på samme måte som bomullsvarer gjøres krympefrie ved en mekanisk krympeprosess som f.eks. Sanfor. For å gjøre varer av viskose dimensjonsstabile, må de behandles med kunstharpiks. En slik harpiksbehandling reduserer stoffets styrke og i betraktning av at viskose allerede er en svak fiber, forverrer harpiksbehandlingen forholdet. Kunstharpiksbehandling av møbelstoffer i viskose er derfor ikke å anbefale. Generelt kan en si at møbelstoffer i viskose ikke kan vaskes på grunn av fare for krymping. Viskosefibrer leveres i blank og i matt utførelse. Blanke fibre har god motstand mot lysnedbrytning, matte fibre har dårlig motstand. Viskose har dårlig motstand mot krølling, og et møbelstoff som har fått skrukker har vanskelig for å ta seg igjen.
Det forhold at viskose taper styrke i våt tilstand kan ha stor praktisk betydning for et møbelstoff, særlig hvor vangene er trukket og hvor fuktige hender kan gi gnidende slitasje.
Generelt kan en si at et møbel med forholdsvis harde vanger som er trukket med et møbelstoff i viskose kan ha kort levetid. Det finnes imidlertid regenererte cellulosefibrer som har bedre våtstyrke enn ordinær viskose og som av den grunn vil sta bedre mot denne form for slitasje. Fibre av denne type gar under familienavnet Modal.

Syntetiske fibrer som tilhører samme generiske gruppe eller familie har også nære beslektede kjemiske og fysikalske egenskaper, men syntetiske fibre som ikke tilhører samme familie, kan ha varierende egenskaper. Innenfor en og samme generiske fibergruppe forekommer det en rekke handelsnavn, f.eks. innenfor familien akryl: Acrilan, Orlon, Courtelle, Dralon. Praktisk sett kan man si at det har liten betydning hvilken av disse fibre møbelstoffet består av, all den tid samtlige er innregistrerte varemerker eller handelsnavn på akrylfibrer. En kan derimot ikke sette likhetstegn mellom terylen og dralon fordi Terylene er et innregistrert varemerke for en polyesterfiber, og dralon et innregistrert varemerke for en akrylfiber. Disse fibre har derfor enkelte ulike egenskaper. De hovedgrupper av syntetiske fibre som forekommer i møbelstoffer er:
akryl, polyamid, polyester, polypropylen, modakryler og fibre som er blandet med forskjellige fiberdannende komponenter. Av disse benyttes akrylfibrer i større utstrekning enn de øvrige fibrene. Selv om de forskjellige syntetiske fibergrupper har innbyrdes forskjellige egenskaper, har de også en del felles trekk når en sammenligner de med regeneratfibrer og naturfibrer. Dette gjelder blant annet høy strekk- og slitasjestyrke, god motstand mot krølling i tørr og våt tilstand, lav fuktighetsabsorbering, god motstand mot krymping ved gjennomvåting, angripes ikke av møll, jordslag og bakterier. De syntetiske fibre har på den annen side følgende generelle minustegn:
risiko for nupping eller pilling hos vevnader der garnet er tilvirket av stapelfibrer, har evne til å trekke til seg støv og skitt på grunn av elektrostatisk oppladning, smeltehull oppstår ved berøring av sigarettglør. Selv om de syntetiske fibrene har enkelte felles trekk når en sammenligner de med naturfibrene, kan en grovt sett sette de tre viktigste syntetiske fibre i følgende rangordning:

Motstand mot slitasje:
Motstand mot nedbryting av sollys:
Motstand mot pilling:
Motstand mot krølling:
Motstand mot elektrostatisk oppladning:

Polyamid, polyester, akryl
Akryl, polyester, polyamid
Akryl, polyester, polyamid
Polyester, akryl, polyamid
Polyamid, akryl, polyester

En må her være oppmerksom på at møbelstoffer som er fremstilt av disse forskjellige syntetiske tekstilfibrer ikke nødvendigvis får samme rangordning som ovenfor, fordi fibermaterialet ikke er den eneste faktor i bildet. Garntype, sno, binding, trådtetthet og etterbehandling er faktorer som i sterk grad vil innvirke på møbelstoffets egenskaper. De minusfaktorer et fibermateriale måtte ha, kan i mange tilfeller motvirkes ved riktig valg av konstruksjonsmåte og/eller etterbehandling.
Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern