Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Nyttig informasjon om hud > Narven

Det kan være nyttig å ha kjennskap til at råvaren til møbellær, nemlig huder av storfe, i utgangspunktet er meget glatt i narven. Riktignok finnes det rynker i nakken, og buk og svanger er gjerne løse, men selve kjernelæret er helt glatt. Når en så stor del av dagens møbellær har et eller annet mønster, så er dette tilført huden. I prinsippet er det flere måter å gjøre dette på, og vi skal her ta opp tre av dem.

Først og mest brukt er vanlig narvesetting, som gjøres ved at en plate med et inngravert mønster presses mot narven med høyt trykk og varme. Spesielt sko og porteføljegarverier har et omfattende utvalg av narveplater.

Møbelsektoren derimot, har konsentrert seg om et mindre antall, og da stort sett slike som har et naturlig utseende. Mange spør hvorfor huder narvsettes, og svaret er enkelt. Man er ute etter å "kamuflere" lyter i narven. Enkelte raser kan f. eks. ha venene helt ute i overflaten, og disse vil da synes litt her og litt der og gi narven et "ujevnt" utseende. Narvsettes læret forsvinner disse årene i sin helhet. Tilsvarende  kan en mengde narvskader i form av innsektbitt, piggtrådriper og lignende forsvinne nesten helt med en effektiv narvsetting.

Generelt kan det konstateres at uten narvsetting vil dagens etterspørsel på møbellær på langt nær kunne tilfredsstilles.

De to øvrige metoder for å tilføre ett narvemønster er stolling/valking eller krympgarving.

Stolling/valking går ut på å myke opp læret mekanisk ved stolling og deretter tørrvalke (les tromle) det over lang tid slik at narven "brekkes" opp av fine rynker. Denne metoden gir et mykt, pent lær, men den er uegnet til å skjule "feil" idet disse snarere forsterkes mer enn de kamufleres. Spesielt vil alle arr der collagenet er erstattet av bindevev fremheves.

Metoden krever derfor godt sorterte råhuder. Det kan også tillegges at oksehuder er delvis uegnet til omfattende tørrvalking på grunn av at den tykke narven vil gi læret et "løst" preg.

Krympgarving er den siste metoden som skal nevnes her. I motsetning til narvsetting og valking som begge gjøres på nesten helt ferdig lær, så blir krympgarving foretatt svært tidlig i prosessen.

Det man gjør er å behandle råhuden kjemisk på en slik måte at collagenet trekker seg sammen mens narven forblir like stor. Etter graden av krymping kan man da få fram grovt strukturert lær, som kan ligne noe på vannbøffel. Det er sikkert lett å forstå at krympgarvet lær koster mer enn vanlig nappa, idet lær jo selges etter overflatens størrelse, og ved krymping så reduseres denne.

En god del av den råvare som tilbys verdens garverier er så full av lyter i narven at verken narvsetting eller annet hjelper tilstrekkelig. Slike råhuder har man et begrenset antall muligheter til å få solgt. Man kan dersom moten tillater det selge huden med kjøttsiden ut (hunting) eller man kan "reparere" narven.

En metode er likevel så meget brukt at den fordrer nærmere omtale. Det dreier seg om såkalt slipt eller korrigert lær. I sin enkelhet går metoden ut på å pusse/slipe ned narven for deretter å legge på et kraftig pigmentlag, som i seg selv blir en ny kunstig narv. Slip lær får alltid et narvmønster tilsatt. Det kan sies meget om denne typen lær, og til alle tider har diskusjonen gått høyt i bransjen, hvorvidt det skal anses som fullverdig eller ikke.

En ting kan konstateres, når slipt lær testes gir det på de fleste områder høye (les gode) verdier. Dette gjelder lysekthet, våt og tørr gnidning m.m. rivestyrken blir trolig uforandret, men narvfasthet kan ikke måles idet det ikke finnes noen narv lenger.

Derimot blir absorberingsevnen og dermed komforten betydelig redusert. Det er også umulig å få slipte huder like myke som fullnarvete, og de har lett for å få et litt løst utseende.
Det vil si det er mulig å unngå dette dersom pigmentet man bruker er av en type som trenger inn i læret, slikt at det binder den "kunstlige" narven til collagenet.  Prisen man må betale hvis man bruker slike pigmenter er et noe pappaktig utseende og grep. Den største fordelen med slipt lær er at rimeligere råvarer kan benyttes til møbellær, slik at lærmøbler blir tilgjengelige for flere.

Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern