Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Nyttig informasjon om møbelstoff > Garn
De aller fleste møbelstoff er fremstilt av garn. Fibrene som brukes til fremstilling av tekstilvarer kan ha forskjellig lengde, noen er korte, som f.eks. bomull, andre fibre kan være uendelig lange, som f.eks. silke. Syntetiske tekstilfibrer kan fremstilles i ønsket lengde, enten i form av korte eller uendelig lange fibre. For å skille mellom disse benevnes korte fibre for stapelfibrer og uendelig lange fibre for filamentfibrer. Et garn kan bestå av et enkeltgarn eller av flere enkeltgarn tvunnet sammen til ett garn og kalles da dublert garn eller tvinngarn. Et tvinngarn er alltid dyrere å produsere enn et enkeltgarn fordi det kreves en ekstra prosess for å tvinne flere enkeltgarn sammen til et dublert garn. Gode møbelstoff er vanligvis fremstilt av tvinngarn. Uavhengig av hvilket fibermateriale et garn fremstilles av kan det få betegnelsen kardegarn eller kjemmet garn. I et kjemmet garn er de korteste fibrene fjernet (kjemmet ut), og fibrene lagt parallelle. I et kardet garn er de korteste fibrene ikke tatt ut av garnet ved spinning, og fibrene er ikke lagt fullt så parallelt i garnet. Et kardet garn vil som regel være mer voluminøst og ha flere utstående fiberender enn et kjemmet garn. Alt etter ønske kan en spinne jevne garn eller garn med fortykninger eller uregelmessigheter. Ved hjelp av tvinning kan en også fremstille garn med forskjellige effekter, f.eks. løkkegarn som består av slakke og stramme tråder. Jo mer sno et garn får ved spinning, jo mer kompakt og bundet blir fibrene i garnet. Et garn med lav sno har dårligere strekkstyrke enn et tilsvarende garn med høy spinnsno. Det som i mange tilfeller er utslagsgivende for et garn i et møbelstoff er om garnet har tilstrekkelig sno til å hindre at fibrene arbeider seg frem til overflaten og danner uønsket loddenhet eller lokladder. Ofte vil en kunne se møbelstoffer som er fremstilt av garn hvor snoen ikke er tilstrekkelig høy til å binde fibrene i garnet. Dette gjelder i første rekke møbelstoff hvor garnet skal gi stoffet en overflateeffekt av lokker eller fortykninger. En slik overflateeffekt kan i mange tilfeller best oppnåes ved lav sno i garnet, men en møbelstoffprodusent som gar inn for å lage kvalitet vil måtte avpasse snoen slik at både utseende og bruksegenskaper tilgodesees. Se derfor etter om snoen i et slikt garn er tilstrekkelig til å binde fibrene, og at fibrene har god lengde. Korte fibre vil lettere arbeide seg ut av garnet enn lange fibre.
Et møbelstoffs motstand mot å danne lokladder på overflaten vil være avhengig av i hvilken grad fibrene i garnet kan arbeide seg frem til overflaten og hvor lett de eventuelt kan slites bort ved vanlig bruksbelastning. Syntetiske fibre har en glatt overflate og er sterke. Det er derfor spesielt viktig at garn av syntetiske stapelfibrer har en god sno for å hindre at stoffet piller. Ullfibrer har kruset eller en bølget form. Krusingen i ullfibrene bidrar til at ullgarn blir voluminøst. Til mange tekstilformal er det ønskelig at fiberen er kruset. Kunstfibrene blir derfor påført krusing av forskjellige slag. Syntetiske fibre vil under påvirkning av varme kunne formes med varig virkning til ønsket krusningsgrad. Krus i en syntetisk fiber vil bare kunne påvirkes av strykejern eller ved annen varmepåvirkning. Krus i en ikke termoplastisk fiber kan også gjøres varig, men er oftest påvirkelig av fuktighet.
Bade stapelfibrer og filamentfibrer kan påføres krus. Filamentgarn som er gjort kruset kalles teksturert garn. Alt etter krusningsgrad kan en få garn med forskjellig grad av fyldighet og tøyelighet. Et møbelstoff kan f.eks. ikke ha samme tøyelighet som en strømpebukse. De garn av kunstfibrer som brukes i et møbelstoff har derfor oftest en krusning som gir møbelstoffet fyldighet og eventuelt en meget begrenset tøyelighet. Tøyelighet kan også oppnåes ved å tilsette gummilignende fibre av polyuretan. Slike møbelstoff, såkalte strekkstoffer, finnes på markedet. Møbelstoff fremstilt av filamentgarn av taslan-type er også på markedet. Et taslangarn får en slags frottéstruktur og får en langt lavere tøyelighet enn et vanlig teksturert garn. (taslan er et innregistrert varemerke for garn som er behandlet på en spesiell måte ved hjelp av en kraftig luftstrom som danner løkker i garnet.) Enkelte møbelstoff av taslangarn kan ha dårlig slitasjestyrke. fordi stoffet inneholder mye luft og lite fibre. Pa grunn av at fibrene i et taslangarn danner små lokker i garnoverflaten, vil et møbelstoff av dette garnet ha lett for å fange opp fibre fra klærne våre. Disse fibrene vil sitte så godt fast i taslan-garnet at de ikke kan fjernes med vanlig støvsuging og børsting. Fremmedfibrer som er forankret på denne maten må nuppes bort.
Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern