Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Nyttig informasjon om hud > Arter
Spørsmål om hvilke dyrearter som kan garves, dukker av og til opp. Strengt tatt så kan alle garves, men kanskje ikke med like gode økonomiske marginer.
I vår del av verden er det mest typisk at garveriene bearbeider dyr etter slakt fra bondens gård.
Lenge sør i Europa og i andre verdensdeler garves også en mengde huder og skinn av mer ville dyr. Dette kan være slanger, krokodiller, bøfler, hunder, nær sagt alle dyr som finnes i slike mengder at de er egnet som råvare for industriell drift.

Når det gjelder møbellær, så er utbudet atskillig mindre. Strengt sagt kan man si at huder av storfe utgjør over 95 % av råvaren. De unntakene som finnes, er huder av den nær beslektede vannbøffelen, hvor både kalveskinn og hud fra voksne dyr er i handelen.
Videre forekommer det et lite innslag av svin. Dette siste spesielt i Øst-Europa.  På tross av at møbellær er tatt i det alt vesentlige fra en og samme dyreart, så er det likevel meget stor forskjell fra rase til rase. Sluttproduktet vil ikke bare variere i pris, men også i høy grad i narv-renhet, mykhet, grep osv. I sakens anledning kan det nevnes at råhuder av norsk fe er blant de mest ettertraktede i verden.  Derfor er de også blant de dyreste. De øvrige skandinaviske ligger nær opptil.  Fordi variasjonene fra rase til rase er store er det normalt at et garveri spesialiserer seg på en eller noen få varianter. Møbelindustrien er derimot ikke like avhengig av samme råvare fra gang til gang. Dette gjenspeiler seg blant annet i at møbellæret som anvendes i Norge kjøpes fra garverier fra Italia i sør til vårt eget land i nord. Mesteparten kommer fra Vest-Europa, men også et og annet Østeuropeisk garveri selger møbellær hit til landet.
Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern