Kundeservice | Mestermøbler
HANDLEVOGN
Handlevognen er tom
RING VÅRT KUNDESENTER ÅPENT ALLE DAGER09.00-22.00
Leveringsinformasjon > Levering av vare
Hva skjer når bestilte varer leveres?

Før du signerer fraktbrevet for mottatt(e) vare(r) presiserer vi at du sjekker emballasjen for eventuelle ytre skader. Dersom emballasjen er påført skade, sjekk sammen med transportør om møbelet også er skadet. Dersom så er tilfelle ikke skriv under fraktbrevet! Ta umiddelbar kontakt med oss på tlf. 70 17 19 00 eller 900 88 057 og vi vil sende deg en ny vare.

 

Dersom du ikke oppdager skade på emballasje, men produktet likevel er påført skade (såkalt skjult skade) skal du umiddelbart ta kontakt med oss. Vi vil også i dette tilfelle sørge for at du får nye deler eventuellt nytt produkt tilsendt. Dette gjelder bare dersom dette er meddelt oss umiddelbart da vi har en frist på 8 dager å forholde oss til overfor transportøren.

 

MERK! Dersom du som kunde, av en eller annen grunn ikke kan ta imot varene på leveringsadressen, men selv velger å ta i mot transportbilen f.eks med egen tilhenger e.l, overtar dere selv transportansvaret for varene fra dette stedet og til avtalt hjemleveringsadresse. Som kunde har du i en slik selvvalgt situasjon et helt spesielt ansvar for å sjekke at varene ikke er skadet, hverken emballasjen eller møblene inne i emballasjen. Etter at dere har sjekket dette og skrevet under fraktbrevet "reint" som ok har dere alt ansvar vedr. en eventuell skade som måtte bli innmeldt til oss etter at dere har fått varene herfra og i hus.

 

Dere har selv ansvaret for å sjekke varene og skulle sjåføren nekte dette skal dere i en slik situasjon ikke skrive under fraktbrevet, men ta kontakt med oss på tlf. tlf. 70 17 19 00 eller 900 88 057.

Mestermøbler AS
Telefon: +47 900 88 057. Åpningstider kundeservice 09.00 - 22.00.
Copyright © 2024 www.mestermobler.no Mestermøbler AS. All rights reserved. Personvern